top of page

ספסלים בצבע - טמבור


במסגרת יוזמה של חברת הצבעים "טמבור" הוקצו כ-50 ספסלי רחוב לעיצוב ע"י מעצבים.

נבחרנו לקחת חלק ביוזמה נפלאה זו. הספסלים הוצבו בשדרות רוטשילד בת"א ויועמדו למכירה. 

כל הכספים שיאספו יתרמו לעמותת "לילך" לשיפור תנאי ילדים בעלי צרכים מיוחדים. 

 

מוזמנים לבקר ולקחת רגע הפסקה על הספסל שלנו.

 

bottom of page