top of page

עיצוב חדר לחייל

גם החייל הזה קיבל מאיתנו חדר מעוצב במסגרת "צו 8 למעצבות" פרוייקט ביוזמתה של מירי בלבול.

החייל, לוחם יחידת מגל"ן שנפצע קשה במבצע "צוק איתן" שהה בבית החולים בשעה שאנחנו עיצבנו את חדרו מחדש.

כבר אז ידענו שנכונו לו ימים רבים להחלמה ולשיקום.

 

שמחנו להכניס מעט אור לחייו ברגעים קשים מאד ולשמח בעזרת עיצוב חדרו מחדש.

 

צילום: גידי בועז

 

bottom of page