top of page

אני הופכת מקום לבית
ותהליך  עיצוב לחוויה

(זה הסלוגן שלי מזה שנים אפשר לדבר בשפה של ביחד)

חשוב לי שתהנו מהדרך ומהתהליך
זו ערובה לתוצאה סופית מדוייקת

פרוייקטים
אחרונים

פרוייקטים
אחרונים

הפילוסופיה העיצובית של רויטל רודצקי | Revital Rodezky

אודות

פילוסופיה
עיצובית

אני מאמינה בחיבור בין אנשים, בהדדיות, באנרגיות טובות ובאמון. כל אלה יוצרים בסיס מצויין לתקשורת פתוחה שמובילה להרמוניה בתהליך התכנון ובתוצאה הסופית של הבית שלכם. בית הוא יותר ממבנה אדריכלי וכדי שהוא ירגיש בית, הבית שלכם. אני דואגת לחבר את אורח החיים וההרגלים עם שילוב חומרים המדוייקים והנכונים כדי שיביא לידי ביטוי את ההרכב המשפחתי והד.נ.א הייחודי לכם. 

bottom of page