top of page

בית צמוד קרקע 2 | 5 חדרים מודיעין

צלם - אושר גולן

130 מ"ר

תהליך העבודה כלל בראשיתו תחקור מעמיק של הצרכים הבנה ורגישות. כך החל תכנון מקדים שבחן מספר חלופות ומשנבחרה החלופה המנצחת המשכנו ליצירת קונספט עיצובי שיתמוך באוירה שנדרשה

bottom of page